Ανά 100 m νήματος Magicball το Νήμα Glitter κοστίζει 0,4 Ευρώ. Αν π.χ παραγγείλετε 1500 m (300 gr) 3-κλωνο, θα πρέπει να επιλέξετε 15 φορές το αντίστοιχο Νήμα Glitter.

 

100 gr νήματος = 500 m 3-κλωνο

100 gr νήματος = 380 m 4-κλωνο

 

Νήμα Glitter Silver

    ©2023 by Slime Factory. Proudly created with Wix.com